راه اندازی وفعال کردن شیرینگ رایگان درk9k9 full hd xvid

راه اندازی وفعال کردن شیرینگ رایگان درk9k9 full hd xvid

گان درk9k9 full hd xvid

رای راه اندازی ابتدا سافتور جدید این ر سیور رو دانلود وبعد انتقال دهید
به مسیرMenu/Other/Network Setup/Internet Protocol(TCP/IP)Auto-Detect
رفته وبعداز انتخاب exitوسپس بعد پیغام ذخیره راyesکرده که ****** ریستارت خواهد شد

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s